Medicinsk laser

| Boka Online |

Copyright © 2016 | Polacksbackens Naprapat | Inge Helgesson

MEDICINSK LASER

Laser ger bra effekt på smärta och läkning p.g.a. det koherenta laserljuset ger upphov till fotokemiska reaktioner i celler och omkringliggande vävnad.

 

Den fotokemiska reaktionen ger upphov till en biologisk reaktion (bio- stimulering) vilket stimulerar det lokala immunförsvaret som därmed lättare kan ta hand om och läka det som är skadat.

 

Ett exempel på laserns effektivitet är ex. idrottsskador där man kan halvera läkningstiden efter tex en stukning eller muskelbristning.

 

Behandlingsindikationer är bland annat:

 

Rheumatiska besvär

Artros

Smärta

Muskelproblem

Svullnader

Stukningar

Ödem

Dålig cirkulation

Idrottsskador

 

medicinsk laser
ultraljud

Polacksbackens Naprapat - Din Naprapat i Uppsala