Behandlingsmetoder

ELTERAPI

Är ett bra komplement till manuell behandling enligt ovan. Leder också till smärtlindring, muskelavslappning, cirkulationsökning samt borttransport av svullnader vid t.ex. akuta skador.

ULTRALJUD

Ger smärtlindring, ökar cirkulationen och elasticiteten i muskler och ledband.

 

IMG_1403

MEDICINSK LASER

Laser ger bra effekt på smärta och läkning då det koherenta laserljuset ger upphov till fotokemiska reaktioner i celler och omkringliggande vävnad.

Den fotokemiska reaktionen ger upphov till en biologisk reaktion (bio- stimulering) vilket stimulerar det lokala immunförsvaret som därmed lättare kan ta hand om och läka det som är skadat.

MASSAGE

Massage verkar uppmjukande, smärtlindrande och avslappnande på muskler och leder. Massagen leder till en ökad genomströmning av blod och syre samt en borttransport av slaggprodukter från musklerna.

STRETCHING

Effekterna av stretching är smärtlindring, muskelavslappning, styrkeökning och minskad risk för uppkomst av skador.

MANIPULATION

Manipulationens syfte är att återställa den normala rörligheten i leden. Om en led av någon anledning är blockerad kan detta leda till smärtsamma muskelspänningar och minskad rörlighet i ex. ryggen. Manipulationen utförs med en kort och snabb rörelse av den blockerade leden, då kan en liten ”knäpp” höras. Inne i en led finns normalt ett undertryck, när undertrycket av någon anledning ökar så ”sugs” ledytorna fast mot varandra. ”Knäppen” som hörs vid en manipulation är resultatet av att undertrycket släpper och därmed ökar förutsättningarna för en normal rörlighet.

MOBILISERING

Mobilisering är en mjukare behandlingsmetod än manipulation, men syftet är detsamma; att återställa normal rörlighet i leden. Mobiliseringen utförs långsamt och upprepade gånger.

ARTIKULERING

Är en mjuk metod att öka rörligheten och minska risken för inklämning av smärtkänsliga strukturer i leden. Man utför olika glidrörelser av leden som töjer ut/stretchar ledkapseln vilket leder till ökad rörlighet och minskad smärta.