IMG_1402

MEDICINSK LASER

Laser ger bra effekt på smärta och läkning p.g.a. det koherenta laserljuset ger upphov till fotokemiska reaktioner i celler och omkringliggande vävnad.

Den fotokemiska reaktionen ger upphov till en biologisk reaktion (bio- stimulering) vilket stimulerar det lokala immunförsvaret som därmed lättare kan ta hand om och läka det som är skadat.

Ett exempel på laserns effektivitet är ex. idrottsskador där man kan halvera läkningstiden efter tex en stukning eller muskelbristning.

Behandlingsindikationer är bland annat:

Rheumatiska besvär
Artros
Smärta
Muskelproblem
Svullnader
Stukningar
Ödem
Dålig cirkulation
Idrottsskador